Cambridge profesionálne kurzy

item1

Odborná angličtinaod 1190€ za týždeň

Profesionálny od 25 rokov

Profesionálne cetrum poskytuje špelcializované, intenzívne kurzy angličtiny, ktoré sú priamo zamerané na vašu prácu. Zdokonalíte si angličtinu v skupine s ďalšími odborníkmi z rôznych oblastí a krajín a tiež na individuálnych hodinách 1:1 Face to Face.

viac